pKA bord av syror och baser

syran har deprotonerats. Rating is available when the video has been rented. Exempel på svaga syror : Kolsyra: H2CO3. På grund av de små värdena minuslogaritmerar man malmö högskola antagningspoäng K a, och p K a ger oss siffror i en omfattning vi enklare kan arbeta med. När en syra lämnar ifrån sig en proton till ett annat ämne, säger man att syran är protolyserad, eller att syran har protolyserat. Syror och baser används inom kemin för att beskriva protonövergångar. Syror kan lösa upp oädla metaller, och är i allmänhet frätande. Först avges en proton från den starka svavelsyran.

Syror och baser
Syror och baser A
Samtidig bestämning av pKa och löslighet hos en svårlöslig

Buss mellan stockholm och mora
Park restaurang och bar åland

Metalljoner kan i många fall fungera som syror. När man löser en svag syra i vatten avger bara en del av syramolekylerna sina protoner till vattnet. Ättikssyra: CH3cooh (förkortas ofta HAc, där Ac kommer av engelskans acetic acid ). Syror och baser är protolyter,.v.s. Please try again later.

Bröd och salt uppsala
J idrottsvetenskap och medicin