kart mätteknik helsingborg

erbjuda följande tjänster: Anläggningsutsättning (vägar, va-ledningar, brunnar, pålar, grunder.). Jag jobbar som mätare, med utsättning och inmätning på byggen. Jag har alltid varit intresserad av kartor och blev tipsad om en utbildning i kart- och mätteknik. Josef Bjerlin, karttekniker Nacka kommun, jag sökte Kartotek för att det är en lagom lång utbildning inom en branch som alltid behöver folk. Sökte och hamnade på Kartotek. Lina Hallberg Mätningstekniker WSP Samhällsbyggnad, efter att först tagit magisterexamen i samhällsgeograi valde jag att studera på Kartotek på grund av den långa praktiken som skulle ge mig en fot in på arbets-marknaden. Det är en perfekt blandning för både min kreativa sida och mitt tek-niska intresse.

Kart mätteknik helsingborg
kart mätteknik helsingborg

Den arbetsmarknad som väntar dig har många inriktningar och du kan arbeta både inom- och utomhus. Joel Skjutar Mätningsingenjör Norsecraft Geo AS (Oslo). Som mätningstekniker på WSP jobbar jag med bearbetning av laserdata från bilburen laserscanning. Bland dem som har behov av personer med utbildning i mätnings- och kartteknik märks konsultföretag, bygg- och anläggningsföretag, Sjöfartsverket, Trafikverket, lantmäteri-myndigheterna, kommunernas stadsbyggnadskontor, tekniska förvaltningar, arkeologisk och antikvarisk verksamhet samt privata kartproducenter. Byggutsättning (platsgjutna hus, stålstommar, prefabricerade stommar). Projektering av mark och VA, företaget startades 2015 av Daniel Strandell. Som karttekniker ritar jag detaljplaner och andra kartor utifrån plan-arkitektens direktiv. Lägeskontroller av byggnader mm, maskinstyrning (programmering av grävmaskiner, väghyvlar mm). Inmätning, utsättning samt avvägning. Det bästa med mitt jobb är mina kollegor och stimulerande arbetsuppgifter och att bo på lantgård småland jag kan välja att arbeta utomhus, inomhus eller både och.

Busstider viken, helsingborg
Kungsgatan 18 helsingborg
Schema barnomsorg helsingborg