vandring umeå tavelsjön

förs det i viss mån ut i Tavelsjön. Sjöns långa omsättningstid innebär att systemet är trögt och att det därför tar lång tid att förbättra situationen. Leden är även öppen för ridning. Här finns ett flertal besöksområden med en mängd olika sevärdheter.

vandring umeå tavelsjön

Vandring umeå tavelsjön
vandring umeå tavelsjön

Umeleden (en särskild kommunal stiftelse Sävarådalen, Hörnån är umeå universitet programvaror kombinationsområden" för bil, cykel och vandring. I den nordöstra utkanten ligger Brännan, ett 2 hektar stort område där en planerad skogsbrand anlades 1997. Sjön ligger inom Vindelsälvsåsens skyddsområde för dricksvatten. Det är en "djungelliknande" miljö, med många växter och fågelarter som är unika för just denna naturtyp. Det finns också möjlighet att grilla på många av de natursköna rastplatserna. Detta gäller både eventuella förbättringar och försämringar av nuvarande ekologisk status. Flera av områdena har infoblad, kan beställas från Umeå Fritid eller Tb). Umeleden har bytt namn till Ume Älvdal. Leden följer Öreälven som är en outbyggd skogsälv med djupt nedskurna dalgångar, nipor och meanderlopp (meanderflodbåge). Ta en promenad när det passar dig i en omväxlande miljö där varje kilometer är utmarkerad. Ume Älvdal kan besökas med bil, cykel eller till fots längs de bil-, gång- och cykelvägar som finns. Det är angeläget att Tavelsjöns ekologiska status tryggas och att statusen bevakas.