försäkringskassan malmö ubåtshallen

atrierna har vi dessutom tillfört träspaljéer av grova träreglar och gröna växter, säger Eva Nyquist. Försäkringskassan har plan. Vi tog fram ett slags säljmaterial kan man säga, säger Eva Nyquist, delägare på Nyquist Morän Arkitekter. Däremot är bjälklag, pelare, fasader, installationsschakt och trapphus bevarade. Något vi verkligen har uppskattat är den täta kontakten med Thage och de andra. Där finns nästan inga arbetsplatser, i stället finns där bland annat reception och konferenslokaler. Försäkringskassans koncentration till Dockan innebär en ytterligare förstärkning av området, avslutar Anders Jarl. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Lisa Morän håller med. För Eva Nyquist och hennes kollega Lisa Morän blev våren 2015 intensiv. Wihlborgs har tecknat hyresavtal med Försäkringskassan som innebär att de flyttar in på 12 300 m2 i Ubåtshallen (Kranen 8) på Dockan.

Försäkringskassan på plats i ubåtshallen i Malmöförsäkringskassan malmö ubåtshallen

Möllan pizzeria malmö nummer, Tåg från malmö till salzburg, Hyra bil i stockholm malmö, Vindsurfing butik i malmö,

Inflyttning blir i maj nästa. Christer Andersson, platschef på Thage, minns att tidspressen var stor redan från start. Han tror också att den goda logistiken har bidragit till att bygget var välordnat och städat. I april 2016 var de klara och Försäkringskassan kunde flytta in som planerat i maj 2016. Vi fick börja riva parallellt med att vissa av hyresgästerna satt kvar. Vi började leta efter en entreprenör som kunde jobba i detta tidspressade projekt. Det har under ett flertal år bedrivits skolverksamhet i Ubåtshallen, både Malmö. Kockums gamla ubåtshall i Malmö har rymt flera verksamheter sedan området Dockan förvandlades från varvsområde till en ny stadsdel med kontor och bostäder. . Vi har limmat gipsen i stället för att fullskruva. Projekteringsmötena inleddes i april. När Ubåtshallen i Malmö byggdes om till kontor, för bl a Försäkringskassan, så tillgänglighetsanpassades lokalerna med Aluminium ledstråk. Bottenplanet skiljer sig från de övriga.

Ubåtshallen i Malmö har haft flera olika hyresgäster sedan den råa industrilokalen byggdes om vid millennieskiftet.
Nu har en tidspressad ombyggnation gett den nytt liv igen och Försäkringskassan har flyttat in med 700 medarbetare.
Försäkringskassan lägger i maj nästa år beslag på de fem nedersta våningsplanen i Ubåtshallen på Dockan.
Fastigheten, som ägs av Wihlborgs, har under flera år inhyst Malmö Högskola och Mediegymnasiet.
Ubåtshallen : Ombyggnad av ca 12500 m2 skollokaler till aktivitetsbaserade kontorslokaler för Försäkringskassan.

Spraytan malmö stora nygatan, Hyra stuga nära malmö, Lidl malmö spångatan,