sveriges ingenjörer avgift föräldraledig

när enskilda anställda blir missgynnade. Medlemsavgifter 2018, avgift, betalning, yrkesverksamma, föräldralediga och arbetslösa med lön/ersättning som är 15 152 kr/mån eller högre samt egenföretagare som bedriver verksamhet vid sidan av en anställning 318 kr/mån, per månad, alt. Avgift till a-kassa, på särskild blankett. Företagare som enbart driver eget företag betalar den lägre avgiften. Skyddsregel vid arbetsbristuppsägning, om arbetsgivaren tvingas till neddragningar, och det enligt LAS' turordningsregler blir aktuellt att säga upp den som är föräldraledig, finns en speciell skyddsregel för helt föräldralediga. Är din ersättning lägre än 15 152 kronor blir avgiften 192 kronor per månad. Men efter att barnet har fyllt 4 år kan ni bara spara 96 dagar sammanlagt. Den betalas ut under högst 480 dagar sammanlagt för båda föräldrarna.

I så fall gäller bestämmelserna i det parallellt med kollektivavtalet. Du kan ta ut föräldrapenning till och med den dag barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan. Medlemsavgiften ligger idag på 230 kronor/månad för ordinarie medlemmar och för dig som studerar, kostar medlemskapet endast 15 kronor/månad. Om ditt barn är fött före den Du kan ta ut föräldrapenning till och med den dag då ditt barn avslutat första året i grundskolan. Planera din ledighet, du och arbetsgivaren kan behöva komma överens om hur vissa frågor ska lösas när du är föräldraledig t ex när du ska komma tillbaka till jobbet. Du behöver inte göra någonting för att omfattas av reduktionen, utan. När du stannar hemma från jobbet för att ta hand om sjukt barn kan du få ersättning i form av tillfällig föräldrapenning.