havsnivå Göteborg

: Men vänta, landhöjningen då? Men i södra Sverige, där landhöjningen är betydligt mindre, har man kunnat uppleva att havet stigit ungefär 20 centimeter sedan slutet på 1800-talet. I ett första steg visas hur högt vattnet kan stå redan I dag vid oväder med höga regnmängder och ogynnsamma lågtryck, då blir vattennivån 1,8 meter över medelvattenståndet. Om du inte accepterar kan du begränsa lagring av cookies i din webbläsares inställningar. Stanna trots vattnet, attack innebär att staden bygger trots vattenhöjningen men använder flytande konstruktioner eller bygger på pelare.havsnivå Göteborg

Vindar, lufttryck, vattnets densitet, landhöjningen och världshavens vattenstånd är de viktigaste. Observationer för Väderöarna på västkusten utanför Bohuslän, vid Knolls Grund mellan Gotland och fastlandet, vid Huvudskär norr om Gotland och på Finngrundet i södra Bottenhavet utanför Gävle. Stan är full av vatten. Titta på kartan i länken här nedan! Den visar vilka delar av Göteborg som översvämmas om havsvattennivån stiger med 90 centimeter samtidigt som det blir extremt högvatten till följd av oväder.

Hela centralstationen ställs under vatten liksom Stampen och stora delar av Nordstan, Östra Hamngatan har förvandlats till kanal, området kring Mölndalsån inklusive brandstationen i Gårda är översvämmad. Nej, redan konstaterad havshöjning tar ut landhöjningen i Göteborg. I Feskekôrka simmar fiskarna och Paddan kan styra upp på Avenyn. Om din brygga ligger mellan två smhi-stationer så proportionera fram vattenståndet mot stationernas vattenstånd. Bedömningarna av vilka faror som hotar bygger nu på de bedömningar som ipcc gör om vattennivåerna i haven.  Inom två-tre år måste vi bestämma var portar och vallar skall byggas, säger Moback. Staden ligger ju trots allt vid havet och i en flodmynning.

Romballo Göteborg, Måla nytt göteborg, Flyg från göteborg till new york,

Skall vi kunna skydda de viktigaste delarna av Göteborg mot extremt höga vattennivåer måste de avgörande besluten tas inom ett par år, säger Ulf Moback på Stadsbyggnadskontoret som samordnar åtgärderna i Göteborg mot klimatförändringarna. Forskning, i Holland, Storbritannien och Japan är man långt framme när det gäller forskning om konsekvenserna av att havet stiger. I Göteborg har ett pilotprojekt dragit i gång som ska ge svar på två frågor: Hur staden drabbas, när - inte om - havsnivån stiger till följd av klimatförändringarna? Det är enorma projekt som tar tid att förverkliga. Av tabellen ovan framgår att Göteborg ingalunda sjunker, utan tvärtom höjer sig med 0,16 cm/år. En ökad temperatur i atmosfären kan leda till att glaciärer och landisar smälter fortare än de byggs på och även till att havets temperatur stiger och att volymen därmed ökar. När Thames Barrier byggdes för 30 år sedan blev kostnaden tio miljarder kronor i dåtida penningvärde.