jönköping kyrka väggar

i ett utrymme som bildas av två korsade sadeltak, hänger två kyrkklockor. Under korgolvet inrättades en gravkammare för familjen Hård. Golvet är belagt med brädor där korgolvet ligger ett steg högre än i övriga kyrkorummet. Ett nattvardskärl av silver med tillhörande paten är tillverkade 1849 av I Wahlström. Kyrkorummets takmålningar tvättades, exteriören målades och tjärades. Stockgärdesgården är omkring 1,4 meter hög och täcks av ett pulpettak med enkupigt lertegel som lutar in mot kyrkogården. Du får också veta mer om konstnärens tid, material och villkor.

Kyrkan ligger en kilometer väster. Slottskapellet (311 meter bort snittbetyg:.84 röster, kristine kyrka (1203 meter bort). Södra och norra korsarmen försågs med läktare.

Enligt traditionen har krucifixet tillhört Nykyrka kyrka. Orgeln är mekanisk och har en enkelfaltad viktbelastad parallellbälg. Det är självklart helt gratis. Kyrkorummet har väggar av slätbilat timmer och ett plant tak som är förhöjt i korsmitten. Tak och väggar är täckta med målningar. Hängrännor och stuprör sattes upp. Detta var mot slutet av det vi kallar Stormaktstiden, och snart byggdes den nya och större kyrkan upp.

Frankfurt (GOT - FRA) Billiga flyg frånjönköping kyrka väggar