bygge örebro

möjliggöra byggnation av verksamhet norr om Mariebergs handelsområde. De bilfria innergårdarna kopplas samman med gång- och cykelstråk som sträcker sig över fastighetsgränserna genom hela Södra Ladugårdsängen. Nya bostäder på Södra Ladugårdsängen etapp 2 Avser nybyggnad av cirka 100 studentbostäder på Södra Ladugårdsängen i Örebro. Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro, planer finns för nybyggnad av ca 500 bostäder i etapp. Nybyggnad av trafikplats i Marieberg Avser en ny trafikplats vid Mariebergs köpcentrum. Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro Planer finns på nybyggnad av ett nytt bostadsområde i Aspholmen, Örebro. Varbergagatan 70-73 renoveras, lokaler i bottenvåningen byggs om och speciallägenheterna på övervåningen renoveras. Arkitektur i framkant, vardagsarkitektur av hög klass är ett kännetecken för Södra Ladugårdsängen. Längs parken byggs förskolor, fritidsverksamheter, vård- och omsorgsboenden. Nybyggnad av seniorvillor i Örebro, etapp 2 Avser nybyggnad av 18 bostäder på Drottningholm i Marieberg, Örebro Exploateringsarbeten inför nybyggnad av bostäder förskola i Örebro Avser exploatering inför kommande nybyggnation av bostäder och förskola i Södra Ormesta, Örebro. Markområdet är förorenat och sanering krävs.

Nybyggnad av logistikanläggning i Törsjö, Örebro, planer finns på en stor logistikanläggning med placering i Törsjö, Örebro. Hela området är på ca 40 000 kvm.

Lansbussar Örebro
Blocket tv bänk örebro
Blocket bostad örebro bytes

Det rör sig om en investering på ett antal hundra miljoner kronor, säger Mats Johannesson som inte vill uppge den exakta kostnaden. Tillbyggnad av galleria i Örebro Projektet ligger stilla i avvaktan på beslut. Vägmarkering i Örebro län Nybyggnad av förskola i Örebro Avser nybyggnad av en förskola med 5 avdelningar i 2 våningar. Nybyggnad av lokaler och kontor i Örebro Syftet med planen är att möjliggöra för verksamheter och kontor. Option från projektid: 1418019 Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Örebro Avser 3 våningar kontor med mera, 3 våningar bostäder. Blandningen av byggherrar med olika inriktning ger en variation i skala, arkitektur och boendeformer. Ett höghus om 26 våningar och en lägre byggnad om 16 våningar. Det planeras för blandad bebyggelse med både hyresrätter, bostadsrätter och radhu, maximalt 5-6 våningar.