boka lokal umeå fritid

skola 50 250. Bokningsförfrågan görs via webben, övriga frågor, vi kommer att läsa mejlen löpande under dagen. Tidaholms Kommun ansvarar för ett antal anläggningar och lokaler av olika karaktär. Avgifter för korttidshyror av lokaler (gäller. Lokalen hyrs ut med personal (teknik) Baden hyrs endast ut med personal (livräddningskunnig) Kommunen har rätt att flytta redan inbokad hyresgäst till förmån för evenemang som prioriteras utifrån verksamhetsplan. Taxa 2 Övriga förhyrare. När du bokar en lokal måste du även ha en låstagg för att ta dig in jobb i borås ungdom i lokalen. Aspen café 50 150, högbergsskolan 130 500, björkängsskolan 130 500 Örbyhus idrottshall m mot gavel 50, centralhallen 180 600, central café och teorisal 50 150, central danssal 100 400, månkarbo skola 50 250. Tjänsten visar alltid aktuell information om lediga tider och är tillgänglig dygnet runt. .

Möbelns skate/boulehall 50 300 Avgifter för korttidshyra av lokaler med scen Lokaler med scen Taxa 1/timme Taxa 2/timme Aspenaulan 500 1000 Möbeln, vardagar efter. Du skickar en bokningsförfrågan via webbokningen på önskad tid. Det är framför allt under helgen som det brukar finnas lediga tider. Vem som helst kan när som helst göra en bokningsförfrågan för en viss lokal och tid. Din förfrågan hanteras under kontorstid, veckodagar klockan 817 och du får alltid en bokningsbekräftelse via mejl när din bokning har blivit godkänd.

Ultra buss umeå kontakt, Friluftsliv umeå bok, Vårdvetarhuset umeå boka grupprum,

Lediga tider kan bokas av alla. Sporthallar kostar 120kr/timme för privatpersoner, 150kr/timme för företag, föreningstaxan för bidragsberättigande föreningar med barn och ungdomar är 75kr/timme. Kontakta lokalbokningen på Umeå kommun så får du hjälp med att bli webbkund. Taggen kostar 50 kronor och vi vill att du betalar med kort, vi accepterar de flesta varianterna av kort. Planerar du att ordna en aktivitet och behöver en större samlingslokal eller en idrottshall? Webbokningen - boka lokaler online, avbokning av tider ska göras minst 3 dagar före användningsdagen till bokningen via eller, 69. Våra telefontider är måndag - fredag.00-12.00. Föreningstaxa, föreningstaxan ska möjliggöra för föreningar att bedriva barn-och ungdomsverksamhet i kommunala lokaler till en rimlig kostnad.

Många av dessa finns tillgängliga för allmänheten och går att hyra för enstaka tillfällen eller på fasta tider under längre perioder. Kostnaden för lokalen varierar beroende på lokalens storlek och vilken utrustning du behöver. Webbokning, besök gärna vår webbaserade bokningstjänst där du själv kan leta efter lediga tider i våra lokaler. Håll koll på vilka lediga tider som finns i kommunens anläggningar. Om du har använt innebandysarg eller annan utrustning som tar tid att flytta bör du beräkna längre tid för att städa bort utrustningen. Lokalerna kan bokas av föreningar, privatpersoner, företag eller andra grupper. Betalning för lokalen sker via faktura efter att du har varit i lokalen. Föreningar och kunder till tennishallen på Nolia kan bli webbkunder och boka tider i systemet själva.