göteborgs station karta

den befintliga spårvägsanläggningen. Samma år infördes linjenummer. 85 Dödsolyckor där människor blivit påkörda redigera redigera wikitext 1902, 3 december - Det första dödsoffret för den elektriska spårvägen skördas. Trevagnssätt förekom senare även på linje sex och linje sju, detta då tidtabellen glesades ut under olika perioder. 20 En fördel med hästspårvagnarna var att man kunde stiga på var som helst, utom i uppförsbackar. Det var en av spårvägens flakvagnar som var ombyggd och inredd för att tjänstgöra som likvagn. Det var löjtnanten Carl Wettergren som ansökte om att under en tid av 60 år få trafikera den planerade spårvägsanläggningen. Ny spårvagnsförbindelse via Stepiren invigs 15 augusti. 38 Dessa var 45 meter långa. 58 Det första linjenätet såg ut så här: Linje Sträcka ringlinien lilla bommen - Nils Ericsonsplatsen - Centralstationen - Brunnsparken - Valand - Vasagatan - Viktoriagatan - Parkgatan - Järntorget - Linnégatan - slottsskogen (Linnéplatsen) - Västergatan (Annedal) - Vasagatan - Viktoriagatan - Viktoriabron. 14f GHT, 23 september 1949, "Kurvor köres gående - spårvägsorder 1879." a b Göteborgs Spårvägar : en historik, Göteborgs Spårvägar 1979,. Om spårvägstrafikens utsträckning morgnar och aftnar samt afgifterna för morgon- och aftonturer å spårvägarne l:o) att spårvägstrafiken skulle under tiden från och med den 1 maj till den 1 oktober innevarande år anordnas i hufvudsaklig öfverensstämmelse med hvad som funnes angifvet i ett vid sagda.

göteborgs station karta

Tidigare skyltades nattvagnarna med en halvmåne. 88 2005, 14 dec - En kvinna blev påkörd av en spårvagn utanför Mölndals sjukhus och avled. Den nye spårvägschefen ingenjör Sigfrid Edström, anlände från Zürich till Göteborg Edström stannade på denna post till den, då han övertog VD -stolen på asea i Västerås. Banan var enkelspårig och det fanns mötesspår för 5 och 10 minuters trafik. Knähund, vilken hela tiden skall hållas i passagerarens knä. Den första ordningsstadgan för "Trafiken med Göteborgs stads elektriska spårvägar" fastställdes den I den kan man i Kap. Konduktör avgör i varje särskilt fall, om transport av hund kan fullgöras." 1905, 9 september - En av de första elektriska spårvagnarna, den "gröna vagnen blir påkörd bakifrån av en "vit vagn" vid korset Västra Hamngatan-Södra Hamngatan och åker ner i Stora Hamnkanalen. Då kan du själv lägga till den. Mrshou, drottningtorget 5 (46 meter bort snittbetyg:.32 röster. Redigera redigera wikitext Linjekarta Stadsbaneutredningen 1967 "Korset" 32 Station km km Station 4,3 Gamlestaden Biskopsgården 3,1 Olskroken Eketrägatan 4,5 2,5 Redbergsplatsen Mötesplatsen 3,7 4,5 Vidkärr Bjurslätts Torg 4,5 4,1 Munkebäckstorget 2,5 Ränten Wieselgrensplatsen 3 Vågmästareplatsen 2,5 1,9 Lunden Frihamnen 1,7 3 avstånd via Korsvägen Göta.

Göteborgs station karta
göteborgs station karta

Schema förskola göteborgs stad, Västra hamnen malmö karta, Stockholms spårvägar karta,