lunds universitet civilingenjör maskinteknik

bästa sätt utformar produktionssystem, med hänsyn till resursanvändning och miljö, för att åstadkomma tekniskt och ekonomiskt konkurrenskraftiga produkter. Du är väl förberedd för att delta i och leda utvecklingsprojekt inom olika områden. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 50 var män och 8 var kvinnor. Mer om utbildningen hittar.

Skarpa projekt i nära samarbete med näringslivet utgör en viktig del av utbildningen. Tobias Björklund, tel:, besöksadress: E-huset, 5 våningen. Antagningspoängen kan variera från år till år och det varierar också mellan olika program. Detta för att både kunna frambringa, och inte minst visualisera, nya idéer samt reflektera över dem.

Lunds universitet civilingenjör maskinteknik
lunds universitet civilingenjör maskinteknik

HP, sA, bF, urval.50.02.05.00, urval.74.06.15, för höstterminen år 2017 hade Civilingenjör Maskinteknik vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen.50 i urvalsgrupp BI,.02 i urvalsgrupp BII och.05 i urvalsgrupp. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 58 var män och 8 var kvinnor. Byggteknik med arkitektur (ibya Byggteknik - järnvägsteknik (ibyi Byggteknik - väg- och trafikteknik (ibyv) Rebecca Little-Smith / InfoHbg Tel: Datateknik - högskoleingenjörsprogram (IDA Elektroteknik med automation - högskoleingenjörsprogram (IEA Tekniskt basår Ylva Oscarsson / InfoHbg Tel: ltharticleend Sidansvarig: Studievägledningen LTH). HT2016, antagningspoäng för HT2016, urval, bI, bII. Under utbildningen genomför du flera projekt. Är det svårt att komma in på program?

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Lunds universitet
Utbildningen lunds tekniska HÖgskola
Utbildning lunds tekniska HÖgskola